Trafikuheld

Hvem har ansvaret ved et trafikuheld?

Hvem er det nu lige der har ansvaret ved hvilke ulykker i trafikken? Og hvad skal du have styr på i forhold til forsikring? Vi giver dig svaret her.

Hansolavsandal
Hans Sandal
·
Hvem der har ansvaret ved et uheld afhænger af uheldets art. Her kan du læse om de typiske uheld og hvordan ansvaret fordeles.

Hvis du har været i en bilulykke, kender en der har eller måske bare har været tæt på, kan det være meget rart at have styr på, hvem der egentlig har skylden eller ansvaret.

I nedenstående forklarer vi - sammen med sammenligningsportalen Samlino.dk - hvem der har ansvaret i forskellige typer trafikuheld. Disse er baseret på domme i tidligere sager.

Uheld ved venstresving

Hvem der har ansvaret ved en venstresvingsulykke afhænger meget af, om den svingende har gjort tegn til sit foretagende.

Er dette gjort i retmæssig tid, skal de to biler i uheldet dele ansvaret, men hvis det ikke er tilfældet, er det udelukkende bilen, der ikke giver tegn, der har skylden.

Såfremt uheldet sker i et lyskryds, hvor begge biler svinger til venstre, deles ansvaret også.

Påkørsel af holdende køretøjer

Det er meget simpelt, hvem der står med ansvaret, hvis der sker en ulykke ved påkørsel af en holdende bil.

Er denne bil parkeret lovligt, har den påkørende hele ansvaret for ulykken - også hvis det eksempelvis er i nødsporet på motorvejen. Der kan dog forekomme undtagelser, hvis det er mørkt, og den påkørte bil ikke er ordentligt belyst.

Sammenstød med modkørende bil

Ved et sammenstød mellem to modkørende biler deles ansvaret generelt ligeligt. Den eneste undtagelse for dette er, hvis den ene modkørende har overskredet vejens forløb eller bane.

Kollision ved sammenfletning

Ved et uheld ved sammenfletning er reglerne meget simple, idet man deler ansvaret ligeligt i stort set alle tilfælde. Dette hænger sammen med, at begge bilister bør være opmærksomme, når der forekommer sammenfletninger på vejen.

Påkørsel bagfra og opbremsning med hensyn

Den påkørte har ikke noget ansvar, når vedkommende bliver påkørt bagfra, såfremt man bremser af hensyn til andre. Den påkørerende vil altså have hele ansvaret. Dette gælder ligeledes for opbremsning for dyr.

Bremser man dog op uden grund, har man ansvaret. 

Bliver man påkørt bagfra på grund af en anden bils manøvre, har denne ansvaret.

Køsammenstød

Harmonikasammenstød opstår ofte ved trafikuheld eller i tæt trafik under myldretiden. Hvis den forrest kørende bil stopper op af trafikale årsager, har den intet ansvar, mens bilerne bagved, der støder ind i hinanden, skal dække sit eget forparti og den forankørendes bagparti.

Kører en bil ind foran den bil, der kører forrest, og dermed forårsager sammenstødet, har den dog hele skylden.

Uheld i højresving

Højresvingsulykker har du nok hørt om mange gange i forbindelse med lastbiler, der rammer cyklister eller lignende. Gør du dette i din bil, har du det fulde ansvar, men rammer du en anden bil, er det lidt anderledes.

Her deles ansvaret, hvor du vil skulle betale ⅔. Er der dog tale om en cyklist eller en knallert, vil du have det fulde ansvar.

Sørg for at være dækket ordentligt 

Der kan altså være mange sammenhænge, hvor man har en grad af ansvar i et trafikuheld, og dermed skal betale. Derfor er det vigtigt at være ordentligt dækket på sin bilforsikring, så man ikke ender med at betale for meget i erstatning, hvis uheldet skulle være ude.

Bilernes Hus er godkendt skadecenter og vi hjælper naturligvis med kontakten til taksator, skadesanmeldelsen, kommunikationen med forsikringsselskabet mv., - uden du behøver at gøre noget.